Kontaktuppgifter:


Karin Wänfelt

Västermo Stora Lövhult

635 35 Stora Sundby


Lisebergsvägen 63

125 35 Älvsjö

Mobil: 073 9641344

E-post: karin.wanfelt@live.se